Projekt "Budowa Trasy W-Z w Gdańsku, odcinek Kartuska-Otomińska" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T. Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T.
Wartość projektu 149 154 134,00 PLN. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 100 388 902,02 PLN.

O projekcie

Tytuł projektu: Budowy Trasy W-Z w Gdańsku od skrzyżowania z ul. Kartuską do ul. Otomińskiej              z wyłączeniem węzła „Karczemki” km 2+306,62 ÷ km 3+847,25 oraz km 4+520,70 ÷ km 5+202,00 (w ciągu drogi krajowej nr 7)
Beneficjent: Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
Wartość projektu: 149 154 134 zł
Wartość dofinansowania z UE: do 85%
Numer projektu: Projekt wpisany na Listę Indykatywną POIiŚ nr pre-umowy to POIiŚ 6.1.199/10-00
Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, UE
Priorytet: VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
Działanie: 6.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T
Fundusz: Spójności
Instytucja Wdrażająca: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Cele projektu:

Bezpośrednim celem Trasy W-Z jest stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych na kierunku wschód-zachód tj. połączenie drogi krajowej S7 (wlotu tzw. „warszawskiego” oraz Autostrady A1 ze Śródmieściem Gdańska. Wybudowanie trasy w ciągu drogi krajowej nr 7 (Żukowo – Gdańsk – Elbląg – Warszawa – Kraków – Chyżne – granica państwa) umożliwi dogodne połączenie Centrum Gdańska z Obwodnicą Trójmiasta i ze wschodnimi terenami przemysłowymi, a także usprawni połączenie pomiędzy Portem Lotniczym         w Gdańsku Rębiechowie, a Centrum Gdańska i Stadionem PGE Arena Gdańsk.

Subskrybuje zawartość